Politechnika

Student, nauka, politechnika

Strona poświęcona osobom zainteresowanym podjęciem studiów w Politechnice Rzeszowskiej

POLITECHNIKA RZESZOWSKA - NAJLEPSZA UCZELNIA
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Politechnika Rzeszowska ma wiele atutów. Według rankingu tygodnika "Newsweek" Politechnika Rzeszowska jest najlepszą uczelnią województwa podkarpackiego. Jest jedyną techniczną uczelnią w Polsce południowo-wschodniej. Renoma Uczelni znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów na studia, która każdego roku na większości kierunków przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. Wykształcenie, które można zdobyć w Politechnice Rzeszowskiej, jest od lat bardzo cenione przez pracodawców zarówno w regionie, w kraju, jak i za granicę. Absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy, wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów. Znajdują zatrudnienie w najlepszych firmach i przedsiębiorstwach, ponieważ cieszą się bardzo dobrą opinią i wysokim uznaniem wśród pracodawców, nierzadko piastują kierownicze stanowiska w wielu renomowanych przedsiębiorstwach. Jest to praktyczny dowód wysokiej jakości kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej.

Dodatkowym atutem uczelni jest jej doskonała lokalizacja na terenie Rzeszowa - stolicy województwa podkarpackiego. Nowoczesna baza lokalowa i naukowo-dydaktyczna, oraz znakomita kadra - to jedne z niektórych zalet uczelni. Na Miasteczku Akademickim w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni może zamieszkać około 2,5 tys. studentów. Uczelnia zapewnia liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalną atmosferą studiowania. Politechnika Rzeszowska utrzymuje ożywione i stale rozwijane kontakty z uczelniami w kraju i za granicą. Ponadto jest uczelnią mocno powiązaną z jednostkami samorządu regionalnego oraz wiodącymi firmami z regionu

Kandydatom na studia oferuje się:

* 26 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia)
* studia doktoranckie (III stopnia)
* rekrutację on-line
* kursy przygotowawcze z matematyki, fizyki oraz chemii

Studenci mają możliwość:

* udziału w programie krajowej wymiany studentów w ramach systemu MOSTECH
* udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS z 19 krajami europejskimi
* realizowania swoich pasji i zainteresowań w agendach studenckich i 38 Studenckich Kołach Naukowych

Uczelnia posiada:

* 59 lat tradycji
* 26 kierunków studiów
* doświadczoną kadrę naukową
* wysoką jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów potwierdzoną pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
* nowoczesną infrastrukturę informatyczną
* specjalistyczne laboratoria
* nowoczesną bazę sportową
* uczelniane media: Akademickie Radio i Telewizja „Centrum”, wydawnictwo uczelniane - Gazeta Politechniki